Verksamhetsfokus Sverige AB

Verksamhetsfokus Sverige AB

Verksamhetsfokus drivs av Björn Klug och Rickard Svenningsson och hjälper andra verksamheter ta fram ledningssystem.

Ett ledningssystem är den systematik som krävs genom de policys och riktlinjer, processer och rutiner som verksamheten behöver för att leva upp till intressenters krav kring såväl kundnöjdhet, miljöprestanda, ekonomisk avkastning och säkerhet mm.

Många som har tidigare erfarenhet med ledningssystem tänker osökt på dokument och onödigt låtsasarbete istället för de uppsidor som ett systematiskt och faktabaserat ledarskap för med sig.

På Verksamhetsfokus arbetar vi i tätt samarbete med din verksamhet för att hitta de rutiner och riktlinjer som behövs för en effektiv verksamhetsstyrning. Inte mer – inte mindre.

Fokusområdet för Verksamhetsfokus är ISO 27001 – Ledningssystem för informationssäkerhet men vill du i samband med detta också ta med ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) eller OHSAS 18001/ISO 45001 (Arbetsmiljö) så löser vi naturligtvis det också.