Välkommen

Källekullen Psykologi AB erbjuder psykologtjänster, psykologbemanning och utför uppdragsbaserad psykologisk hälso- och sjukvård.

Källekullen Psykologi AB erbjuder psykologisk hälso- och sjukvård till privatpersoner.

Källekullen Psykologi AB erbjuder handledning samt konsultation till offentliga och privata aktörer.

Källekullen Psykologi AB erbjuder sakkunnigstöd och organisationspsykologiska tjänster.

Källekullen Psykologi AB åtar sig såväl kontinuerliga samarbeten som avgränsade uppdrag.