Om oss

Källekullen Psykologi AB tillhandahåller psykologtjänster samt psykologiskt sakkunnigstöd till myndigheter, vårdgivare, företag och organisationer. Vi åtar oss uppdrag utifrån kundens behov men är främst verksamma inom Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och norra Kronobergs län.

Källekullen Psykologi AB tillhandahåller hälso- och sjukvård i form av av psykologisk bedömning, behandling och utredning till privatpersoner. Vi riktar oss till barn, ungdomar och vuxna. Privatpersoner tas främst emot i verksamhetens lokaler i Skephult, Marks kommun, men andra arrangemang är möjliga utifrån patientens behov och aktuell frågeställning.

Källekullen Psykologi AB tillhandahåller redovisningstjänster.

Källekullen Psykologi AB är registrerat i momsregistret och registrerat för F-skatt.

Källekullen Psykologi AB är registrerat vid Inspektionen för Vård och Omsorgs Vårdgivarregister och innehar patientansvarsförsäkring genom Svedea.

Källekullen Psykologi AB är registrerat i Penningtvättregistret vad gäller redovisningstjänster.

Källekullen Psykologi AB är medlem i Psykologföretagarna genom Sveriges Psykologförbund.

Du hittar information om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Kontinuerlig personal


Björn Klug
Legitimerad psykolog
Verksamhetschef för Källekullen Psykologi AB

Björn har psykologexamen från Örebro Universitet och yrkesofficersexamen från Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Björn har genom utbildningen en integrativ utgångspunkt vad gäller tillämpning av psykologins teoribildningar. Det innebär att synsätt från olika teorier kan tillämpas för att bättre kunna möta den aktuella frågeställningen och patientens behov. 

Björn har fördjupningsutbildning inom organisations- och verksamhetsutveckling, ledarskap och konsultation, neuropsykologi samt rättspsykologisk tillämpning i utredningssammanhang.

Björn har breddningsutbildning i filosofi, statskunskap samt pedagogik.

Som psykolog har Björn arbetat som skolpsykolog, som behandlande psykolog inom primärvården samt som verksamhetsutvecklare och sakkunnig på vårdgivar- och skolhuvudmannanivå. Som verksamhetsutvecklare har Björn deltagit i en rad olika projekt, alltifrån specifika utvecklingsuppdrag riktade mot arbetslag och ledningsgrupper vid skolenheter till att utveckla och införa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsans medicinska samt psykologiska insatser. Som sakkunnig har Björn bistått med stöd och handledning till psykologer, uppföljning av PTP-handledning samt med konsultation till övriga professioner verksamma inom skolan.

Som officer har Björn arbetat med trupputbildning och truppföring samt tjänstgjort utomlands i Afghanistan och Mali. I Afghanistan tjänstgjorde Björn som Duty Officer (vakthavande befäl) vid den svenska kontingentens stab. I Mali tjänstgjorde under två perioder. Under den första perioden tjänstgjorde Björn som ställföreträdande chef och utbildningskoordinator för 10 träningsteam. Sammantaget omfattade teamen 60 tränare från 24 olika nationer. Uppdraget för insatsen som helhet var att träna Malis säkerhetsstyrkor i ledarskap, trupputbildning, väpnad strid, samt internationell humanitär rätt. Under den andra perioden tjänstgjorde Björn inom den svenska kontingentens stab inom ramen för det svenska MINUSMA-bidraget.

Idag driver Björn verksamheterna Källekullen Psykologi AB, Källekullen Gård och Verksamhetskonsult , Konsultförmedling Väst AB, Ledningssystemet Sverige AB samt Verksamhetsfokus Sverige AB.