Samarbetspartners

Samarbetspartners

Källekullen Psykologi AB bedriver en verksamhet som inte bygger på att kunder och uppdragsgivare blir låsta till en leverantör. I möjligaste mån försöker vi samarbeta med andra verksamheter för att därigenom kunna erbjuda en ökad bredd och mångfald, detta för att kunna möta våra kunders behov.

Vinsten för oss ligger i nöjda kunder, även om det kanske inte är våra kunder, samt i att samarbeten med andra verksamheter minskar risken för att icke-funktionella arbetsmetoder fortgår år efter år. Ingen intern granskning kan fullt ut ersätta insynen från en extern aktör.

Iversen Skolpsykologi AB

Iversen Skolpsykologi AB ägs och drivs av psykolog Marian Iversen. Företaget arbetar främst med psykologtjänster riktade mot skolverksamhet, såsom utredning, handledning och konsultation.

Iversen Skolpsykologi AB och Källekullen Psykologi AB har i nuläget ett samarbete med gemensamma uppdrag mot kunder samt har ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte.

Mindmap Psykologi AB ägs och drivs av psykolog Anna Strandberg. Företaget erbjuder psykologtjänster såsom bemanning, handledning, psykologisk behandling, utredning och bedömning, utbildning och verksamhetsutveckling.
Huvuddelen av uppdragen består av utredningar 
och bedömningar mot grundskola och särskola.

Mindmap Psykologi AB bedriver ett mångårigt samarbete med Källekullen Psykologi AB och har i nuläget gemensamma uppdrag mot kund.

Tranehälsan AB är en vårdcentral belägen i centrala Tranemo och drivs av två distriktsläkare samt en distriktssköterska, detta tillsammans med verksamhetens övriga medarbetare.

Vårdcentralen ingår i Vårdvalet i Västra Götalandsregionen och tar samma taxor samt patientavgifter som övriga vårdcentraler, såväl offentliga som privata.

Tranehälsan AB bedriver sedan 2017 ett nära samarbete med Källekullen Psykologi AB, detta genom samarbetsavtal vilket möjliggör att personal vid Källekullen Psykologi AB ges möjlighet till vidmakthållande av kompetens vad gäller primärvårdsområdet samt att Tranehälsan AB ges tillgång till legitimerad psykolog i den omfattning som fordras för att kunna tillhandahålla psykologbedömning, psykologutredning samt psykologisk samtalsbehandling till sina patienter.

Källekullen Psykologi AB strävar mot att i möjligaste mån hänvisa privatpatienter till den ordinarie primärvården, bland dessa är Tranehälsan AB i Tranemo ett gott alternativ.